ישנן סיבות רבות מדוע עסק עשוי לעמוד בפני קשיים כלכליים, אשר לעתים קרובות דורשים פעולה מיידית על מנת לאפשר לחברות ביצוע התחייבויותיהן.

אם החברה (ו/או נושיה או בעלי מניותיה) נמצאת בירידה משמעותית במדדים פיננסיים, אנחנו, או יחד עם יועץ פיננסי, או פשוט על בסיס המודל העסקי שנוצר על ידי יועץ חיצוני או בכוחות לקוח עצמו, מפתחים מודלים אפשריים לארגון מחדש של חובות, ואם יש צורך – של נכסי החברה, שמטרתם – הוצאה רציפה ויציבה של החברה מהמשבר הפיננסי. צוות Advocates  מנתח בקפידה את החובות הקיימים של החברה וגם את האפשרויות לעיבוד המשפטי של ארגון מחדש של החובות, בשיתוף פעולה הדוק, אם יהיה צורך בכך, עם כל אחת מן הקבוצות של בעלי העניין – מנהלים, בעלי עסקים, נושים בפרט וצדדים נגדיים – במובן הרחב יותר. כתוצאה מכך אנחנו קובעים שיטה המתאימה ביותר במצב, כדי לארגן מחדש את החוב, מספקים את כל המשאבים הדרושים כדי לבצע את העבודה על סידור החוב המשפטי ומימוש התוכנית המפותחת ומותאמת.

במסגרת הליכי הארגון מחדש ושיקום הפיננסי (הבראת חברות), אנו, בפרט, מספקים שירותים משפטיים בתחומים הבאים:

  • ארגון מחדש של כלים לאכיפת חובות כספיים;
  • ניהול תאגידים במסגרת ארגון מחדש של חובות כספיים;
  • תמיכת בהפקעת נכסים שאינם בליבה, המאפשרת להפחית את התקורה של שמירת עסקים שאינם בליבה ושעשויים להיות לא רווחיים מצד אחד, ומצד שני – להגדיל את הנזילות של הקבוצה כולה;
  • הקמת של מיזמים משותפים, אליאנסים וקונסורציומים;
  • ארגון מחדש של תאגיד, כולל אופטימיזציה של מבנה תאגיד;
  • יציאה מעסק. במקרה אם הלקוח מחליט מסיבה כלשהי לסגת מן העסק, אנו מספקים פיתוח ויישום של החלק המשפטי של תכנית יציאה מעסק. עזרה של המומחים שלנו מאפשרת יציאה מהעסק עם הפסד של זמן וכסף מינימאלי, וההחזר כספי ללקוח כמה שיותר מקסימאלי.

התקשר אלינו לייעוץ