מציאות מודרנית מכתיבה צורך להקדיש תשומת לב רבה יותר לאבטחת בטיחות העסק, וזה אחד הגורמים המרכזיים לשימורו והתפתחותו הבאים.

אנו מסייעים ללקוחותינו ליצור תנאים נוחים שיבטיחו פעולה סדירה ויעילה לעסק, השגת רמה הצפויה של הכנסות, וגם רמה נאותה של הגנה על זכויות תאגיד, אקטיבים וסודיות של מוטב. אנחנו טובים במיוחד ביישוב מחלוקות של כל רמת מורכבות כאשר מדובר בהגנה על האינטרסים של העסק והלקוחות שלנו.

אנחנו מוכנים להציע ללקוחותינו טכנולוגיה המתורגלת של ביטחון העסק. בפרויקט זה, המומחים שלנו מיישמים תכניות משולבות לייעול של מבנה עסקי, לשיפור של בטיחותו, לבעלות מוגנה של הנכס, להגנה המשפטית של הנהלה בכירה, ניהול מסמכים של החברה, תיפעול של משטרי הגנת נתונים.

פיתחנו מערכת הביטחון העסקי שכוללת:

– ביקורת מקיפה של ביטחון ארגוני;

– ייעוץ על ביטחון עסקי (ביטחון, משאבים אנושים, מגמה כלכלית);

– בדיקת מוניטין של קבלני העסק, שותפים פוטנציאליים, משקיעים ומנהלים בכירים;

– השגחה על ביצוע בתפקידיהם של עובדים ופקידי החברה, ביצוע של דרישות תאגיד ושמירה על ומשטר סודיות מסחרית;

– ייצוג האינטרסים בפני החייבים – אישויות משפטיות, סיוע בגביית חובות, איתור החייב ונכסו;

– ביצוע חקירות ביקורת פנימיות;

– הערכת סיכונים לפני חתימת חוזים ועסקאות;

– ביצוע "רכישות של ביקורת" ואירוע " לקוח סודי";

– זיהוי ותיעוד עבירות, איסוף וקיבוע ראיות, הכנת מסמכים לפניה לסוכנויות אכיפת חוק

– הגנת עו"ד במהלך פעולות חקירה (חיפושים, מעצרים);

– שימוש בנהלים מיוחדים להגנה על נכסים;

– פעילויות נגד השתלטות בלתי חוקית.

 

התקשר אלינו לייעוץ