Advocates  מעריכה כל לקוח ומציעה פתרונות מפותחים לכל מקרה ומקרה, בהתחשב לדרישות הספציפיות. חוץ מזה, בהיעדר מידע נוסף במהלך ניתוח, אנו מסתמכים על מספר תנאים אוניברסאליים. בתחום יישוב סכסוכים Advocates  מחזיקה עמדה חזקה.

 

אנו מספקים תיווך אם יישוב הסכסוך ידידותי שהוא אפשרי בלי פניית לבית המשפט, אבל רק במקרים שבהם החייב הוא מוכן ויכול להסכים לתהליך הגישור. תהליך הגישור כולל:

  • ניתוח מסמכים;
  • הכנת תזכיר המפרט את המצב ודרכים אפשריות לפתרון הסכסוך;
  • הצגה והסבר ללקוח ולחייב של הכללים והליך של גישור;
  • בירור עמדות הצדדים מבחינה משפטית ומסחרית באמצעות פגישות אישיות, שיחות טלפון, הודעות דואר אלקטרוני;
  • דיון עם לקוח על הזדמנויות להגיע להסכמה;
  • חתימת הסכם פשרה בין הצדדים.

 

אנו מסייעים ללקוחות החל מהשלבים המוקדמים של יישוב סכסוכים באמצעות מתן ייעוץ על האסטרטגיה של המקרה, הערכת אפשרויות לגבייה, פיתוח ויישום תוכנית הסדר חובות, דיון בתנאיה, ואם יש צורך – יישוב הסכסוך בבית המשפט.

התקשר אלינו לייעוץ